Henri on tubli!

Õpilasesinduse nimel esineti kogu õpetajaskonnale, toodi välja kooli murekohad.

TORE konverentsil Põlvas 7.-8. 02 osales Henri TPK esindajana.

Loovtöö praktilise osa viis läbi täitsa profilt.

Ja kõik armastavad Torevandi sees ka teda.

Kommentaarid