TASKA 2015

11.-12.  nov - osalesime  taaskasutusnädala töötubades - meisterdasime helkureid
 Annika ja Mehis on meie klassi loovülesande - teha plastkanistrist midagi - autorid.
Meil valmis matemaatikaõppimiseks vajalik mäng - viskad arve, pärast loed  kokku, mitu läks mööda, mitu sisse.
Kommentaarid